Μεταξύ άλλων είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε τις αγωγές κατά της Volkswagen όταν έσκασε το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρύπων…