Αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων - Major

Αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων

Αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η ένατη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση έγινε αύξηση προϋπολογισμού από 230.000.000 ευρώ σε 310.000.000. Η αύξηση προϋπολογισμού αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα.

Η αύξηση θα έχει ως αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα να κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά ένταξής τους στον αρμόδιο ανά περιφέρεια φορέα και επιχειρήσεις που είχαν βαθμολογία χαμηλότερη από την βάση ένταξης στα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί.

Share This