Διπλασιάζονται οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2021 - Major

Διπλασιάζονται οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2021

Διπλασιάζονται οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2021

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital Transformation-DX) της Οικονομίας, αλλά και της Κοινωνίας επιβεβαιώνει τον ρόλο του στην παγκόσμια αγορά της Τεχνολογίας. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο report της IDC “Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide” οι παγκόσμιες δαπάνες για τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού (hardware, software and services) αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν $1,3 τρισ. το 2018, καταγράφοντας αύξηση 16,8%, έναντι των $1,1 τρισ. που εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν το 2017. Οι δαπάνες για DX, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα διατηρήσουν έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον με ορίζοντα το 2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό 17,9%. Το 2021, οι δαπάνες DX θα διπλασιαστούν σχεδόν έναντι του 2017, φθάνοντας τα $2,1 τρισ..

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, μέχρι τα τέλη του 2019, οι παγκόσμιες δαπάνες για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού θα φτάσουν τα $1,7 τρις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι δε αυξημένες κατά 42% σε σχέση με τις προβλέψεις για τις παγκόσμιες δαπάνες σε DX το τρέχον έτος.

Η IDC προβλέπει λαμπρό μέλλον για τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως εκτιμά η εταιρεία μέχρι το 2019, αν και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και τα bots θα εκτελούν μόνο το 1% των συναλλαγών, θα επηρεάζουν ένα σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα το 10% των πωλήσεων, οδηγώντας την ανάπτυξη μεταξύ των επιχειρήσεων, που θα έχουν καταφέρει να τις αξιοποιήσουν. Παράλληλα, ως τα τέλη του 2018, τουλάχιστον το 40% των οργανισμών θα έχει μια πλήρως στελεχωμένη ψηφιακή ομάδα ηγεσίας. Μέχρι τότε, η συνήθης πρακτική της πλειοψηφίας επιχειρήσεων και οργανισμών θα προβλέπει ένα και μοναδικό στέλεχος, που θα είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη του DX, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τέλος, έως το 2019, το 40% των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού θα υποστηριχθεί από διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI), παρέχοντας έγκαιρα κρίσιμες πληροφορίες για νέα μοντέλα λειτουργίας και νομισμάτων.

 

Share This