ΙΟΒΕ: βελτιωμένες οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης - Major

ΙΟΒΕ: βελτιωμένες οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης

ΙΟΒΕ: βελτιωμένες οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις στην έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του ΙΟΒΕ, αυξημένες κατά 12,1% πρόκειται να είναι οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017, σε σχέση με το 2016. Επίδοση που είναι η 6η υψηλότερη στην Ευρώπη. Ομοίως αισιόδοξη είναι η πρόβλεψη και για το 2018, όπου οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν 15,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την επιχειρηματική πρακτική, η εκτίμηση αυτή αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω στις επόμενες έρευνες επενδύσεων. Στις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα. Η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, η φορολογία κερδών, αλλά και η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων παραμένουν οι πλέον αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων. Αυτή η πρόβλεψη έχει αυξημένη αξιοπιστία, καθώς πραγματοποιείται πλέον προς τα τέλη του έτους, όταν και έχουν ήδη εφαρμοστεί (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) τα επενδυτικά σχέδια που είχαν διατυπωθεί σε προηγούμενες έρευνες.

Κατά την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου προβλεπόταν μεγαλύτερη άνοδος των επενδύσεων για το 2017, της τάξης του 18,8%. Επιπρόσθετα, από την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου, η τελική εκτίμηση για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2016 είχε διαμορφωθεί στο -3,5%.

 

Share This